Japanese | English

CS คืออะไร

คือ Customer Satisfaction

การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

3สิ่งสำคัญในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า คือ หนึ่ง ต้องรู้จักลูกค้า สอง ต้องนำเสนอการบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และสาม ต้องยกระดับด้านการบริการแก่ลูกค้า

1. รู้จักลูกค้าจากทัศคติของพวกเขา

"รู้จักลูกค้า" หมายถึง การเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้าว่าต้องการอะไร การสำรวจลูกค้าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เรารับรู้ได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นวิธีนี้จะช่วยทำให้คุณได้รู้ว่าในแต่ละวันพนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร

2. ยกระดับด้านการบริการให้กับลูกค้าของคุณ

การบริการคือสินค้าที่ไม่มีตัวตน ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถที่จะให้บริการที่เพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นนั้น คนงานจะต้องรู้สึกถึงอยากจะกระทำด้วยใจจริง สิ่งสำคัญคือพวกเขาจะต้องมีความภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่และรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาควรทำ

3. สร้างวงจรที่มีศักยภาพและโครงสร้างที่ดี

นโยบายทำความรู้จักกับลูกค้า คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เรามีศักยภาพอย่างมั่นคง และเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบริษัทที่ดีอย่างยั่งยืน

ที่ MSR เราจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับคุณ

MS&Consulting (Thailand) Co.,ltd.

Level 29,388 Exchange Tower, Sukhumvit Road,Klongtoey Subdistrict,Klongtoey District Bangkok 10110

E-mail ken.furukawa@msandc.co.jp

Tel 02-104-9236

connect with us